Dat klinkt hoogdravend en filosofisch, maar de auteurs van Onzeker Weten willen ook praktisch zijn. Ze nodigen de lezers van hun boek uit om in de Veertigdagentijd, die woensdag begon, samen met hen te werken aan een eigen nieuwe "catechismus". Wie mee wil doen, kan zich online aanmelden.