In het christendom staat allereerst de lijdende Christus centraal, niet de verrezene, maar de lijdende. Aldus theoloog Tomas Halik. Marinus van den Berg neemt dit - de lijdende mens nabij zijn - tot uitgangspunt van zijn beschouwing over de Nashville-verklaring. Oog voor elkaars lijden leidt tot empathie en empathie kan leiden tot eerbied voor elkaars soms vreemd aandoend anders zijn. "Er worden wonden genezen als we elkaars soms vreemd aandoend anders zijn leren te aanvaarden en te waarderen als een glimlach van God."