Ruethers boeken zijn wereldwijd op veel theologiefaculteiten verplichte kost. Dat geldt zeker voor het baanbrekende Sexism and God-talk uit 1983. Daarin bekritiseert ze hoe de theologie meestal over mannen gaat en vanuit mannelijk perspectief naar vrouwen kijkt. Ze had een uitgesproken visie op de rol van theologie. “Het principiële beginsel van feministische theologie is de bevordering van de volledige menselijkheid van vrouwen. Alles wat de volledige menselijkheid van vrouwen ontkent, vermindert of vervormt, wordt daarom als niet verlossend beschouwd.”