‘Ik wist niet wat me overkwam. De pijn was zo hevig dat ik niet meer kon werken, de kinderen niet kon tillen of de luiers kon vouwen”, zegt Monica van der Perk. Als chronisch zieke moest Van der Perk “zichzelf opnieuw uitvinden”.

‘Ziek & zin’ is het thema van deze themaweek op Volzin.nu. Bij ziekte komt al gauw moraliteit om de hoek kijken, schrijft Jurgen Tiekstra. Werd ziekte vroeger wel voorgesteld als straf van God, tegenwoordig treden gezondheidsdeskundigen op als ‘de zedenmeesters van deze tijd’. U weet het toch? Voldoende bewegen, gezond eten, gezond vrijen, niet roken of drinken. Falen we daarin, dan geldt toch min of meer ‘eigen schuld, dikke bult’. Enig mededogen met het menselijke tekort zou ons kunnen helpen om met mildheid te kijken naar eigen en andermans ziekten. Afgezien daarvan geldt natuurlijk ook dat ziekte een kwestie is van pech hebben: “een van de vormen die het kwaad in deze wereld aanneemt”.

Heeft ziekte ‘zin’?

Ziekte heeft geen zin, maar raakt ons wel in onze ziel. Ziekte kan een kans zijn om te ervaren waar het in het leven ten diepste om gaat. Gaat het daarin alleen om ‘autonomie’ en ‘zelfredzaamheid’? Voor Jacqueline Kool, die leeft met de erfelijke ziekte SMA, is dat hoogstens het halve verhaal. Zij laakt “het beeld van de patiënt als ‘zorgconsument’ die al zelfsturend door het leven gaat”. Dat beeld doet geen recht aan de kwetsbaarheid die wezenlijk deel uitmaakt van het menselijk bestaan. Voor haar en anderen die in deze special aan het woord komen, geldt: ziekte geeft te denken over de zingeving van het bestaan. Dat laatste geldt natuurlijk niet alleen aan voor wie ziek zijn.

De artikelen in deze themaweek komen uit het rijke archief van religiejournalistiek van Volzin. De artikelen verschenen in november 2019 in Volzin Magazine als onderdeel van een special gewijd aan ziek & zin. Het magazine is als PDF download te bestellen in de Volzin webwinkel.