“Een meesterlijk boek”, zo typeert Rob van der Zwan 'Vreemdelingen en priesters', een boek over kerk-zijn anno nu van zijn collega-missioloog Stefan Paas. Toch kraakt hij ook enkele harde noten. Met een zeker optimisme omarmt Paas de minderheidspositie van de huidige kerken: de kerk is per definitie het zuurdesem, nooit het hele brood. Maar in deze bescheidenheid schuilt ook een pretentie: het onzalige idee van de kerk als 'heilige rest'. Durft Paas ook de geloofwaardigheid van het geloof kritisch te onderzoeken? Nee, de waarheid van het geloof, met name de godsvraag, blijft voor hem een no go area. Maar neemt hij zo de seculiere cultuur wel écht serieus?