De lezingen uit de profetie van Ezechiël en het evangelie van Johannes gebruiken het beeld van nepherders die zich gedragen als rovers en de kudde uiteen laten vallen. De actualiteit van onze samenleving en het samenleven wereldwijd dringt zich op. Herman Koetsveld haalt dit citaat aan op de vraag wat hem in de preek bewoog deze actie te ondernemen.