Is er nog plaats voor religies binnen dit bestel? Dat is maar de vraag. En als die plaats er is wordt deze – paradoxaal genoeg - alleen maar gevonden via de weg van een verdere ontzuiling. Het internet is daarvoor de beste plek.