Kwantumfysica heeft iets geheimzinnigs. Kan deze fysica - over de elementaire bouwstenen van onze wereld - iets zeggen over God? Anselm Grün en zijn natuurkundige broer Michael menen van wel. Zij schreven samen het zojuist in het Nederlands vertaalde boek 'God en kwantumfysica'. Het boek getuigt van een aansprekend mystiek wereldbeeld en bevat mooie opmerkingen over een veranderend godsbeeld, maar wordt dat alles ondersteund door de kwantumfysica? Godsdienstfilosoof Taede Smedes heeft zo zijn bedenkingen. God is van een andere orde dan de natuurkundige. Anselm Grün verlaagt zich in zijn theologische beschouwing tot pseudowetenschappelijke claims.