In haar nieuwe essaybundel 'Doe je best' stelt Marjoleine de Vos vragen bij datgene waar we doorgaans makkelijk (of maar liever)  aan voorbijgaan. Toch worden haar overdenkingen nergens zwaar of gelijkhebberig. Haar antwoorden relativeren eerder -  je kunt niet meer dan je best doen. "Daar gaat iets mateloos troostrijks van uit", zegt recensent Liesbeth Gijsbers.