Oproep tot eerbied

"Hebben wij een ziel? Het is eerder een kwestie van zijn, leerde ik in mijn eerste studiejaar theologie. Je ziel, dat ben jij, met heel je wezen, met je diepste verlangen, met al je gevoelens en herinneringen. Ziel staat voor datgene wat ieder mens tot een uniek mens maakt. Een strijdkreet: van jou is er maar één, onvervangbaar, onmisbaar.