Het kaf van het koren scheiden, is dat zoiets als de goeden en de slechten uit elkaar halen? Twee soorten mensen? Die gedachte komt snel op, maar klinkt ook dreigend, vindt Marga Haas. Is er een andere uitleg? Wie nauwkeuriger naar het proces van graan oogsten kijkt, ziet andere beelden: "Kaf en koren horen bij elkaar. Ze zijn samen één. (...) Ik ben een graankorrel met kaf eromheen."