Kees van Ekris, een 51-jarige predikant in de Protestantse Kerk in Nederland en werkzaam bij de zendingsorganisatie IZB, is de dertiende Theoloog des Vaderlands, opvolger van Katja Tolstoj.

Sinds 2018 doceert Van Ekris homiletiek aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Daarnaast werkt hij mee aan de EO-podcasts Eerst dit, Dit dus en Moderne profeten, schrijft hij een maandelijkse column in het Nederlands Dagblad en is hij lid van de Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden (RAGB) en van de Raad van Advies van de PThU.

Juryvoorzitter Arnold Huijgen prees Van Ekris als iemand die zijn hele leven de dialoog zoekt met mensen binnen en buiten de kerk over wat hen beweegt, altijd op zoek naar schoonheid, waarheid en barmhartigheid. Van Ekris heeft aangekondigd dat hij dit jaar het land in wil gaan om een 'theologie van het oprapen' te bedrijven en specifieke plaatsen en personen wil opzoeken die typerend zijn voor onze tijd en cultuur.

Ook werd bekend gemaakt dat Thelma Schoon (27) de nieuwe jonge Theoloog des Vaderlands wordt. Zij is jongerenpastor en diaken in de Oud-Katholieke Kerk.

Tijdens de Nacht van de Theologie werd ook de prijs voor het beste theologische boek uitgereikt, die dit jaar naar Levenslessen van een rabbijn ging. Het boek bevat interviews met rabbijn Awraham Soetendorp, opgetekend door NRC-journalist Annemiek Leclaire. De jury prees het boek als prachtig en wijs, waarin Soetendorp een onopgeefbare hoop toont voor een betere wereld. Soetendorp overleefde de Tweede Wereldoorlog als baby dankzij een ontroerde SS-officier en groeide op in een pleeggezin.

De jury was lovend over het boek en benadrukte dat er geen enkel excuus was om het niet te lezen. Ze prezen Annemiek Leclaire voor haar vermogen om de rode draden uit Soetendorps leven met elkaar te verweven. Het boek werd beschouwd als een inspirerende stem die juist in deze tijd belangrijk is om gehoord te worden.

Na afloop van het evenement vroeg een klein groepje theologen en anderen aandacht voor de bombardementen op Gaza, waarbij ze opriepen tot actie en een profetische stem in deze kwestie. Er werd een minuut stilte gehouden voor alle slachtoffers.

Vond u dit artikel waardevol? Trakteer ons dan op een kopje koffie! Doneren kan via deze link.