Kees van Ekris, een 51-jarige predikant in de Protestantse Kerk in Nederland en werkzaam bij de zendingsorganisatie IZB, is de dertiende Theoloog des Vaderlands, opvolger van Katja Tolstoj.