Het  ‘Huis van Dominicus’ is een nieuw centrum voor spiritualiteit, engagement, bezinning en studie in Utrecht. Het centrum wil zichtbaar maken dat God 'zijn tent onder ons heeft opgeslagen' (Johannes 1,14) en ook vandaag nog altijd bij de mensen woont (vgl. Openbaring 21,3). Tijdens de try-out op 12 december vertelden twee jonge theologen wat Kerstmis voor hen betekent.  Deel 2: Sjoerd Mulder, promovendus aan de School for Catholic Theology, docent Fontys Hogeschool theologie en levensbeschouwing en medewerker van het dagblad Trouw, over 'De tragiek van hemelbestormers'.