De VU neemt hiermee afscheid van een traditie die sinds de oprichting van de universiteit in 1880 in stand is gehouden. Plechtigheden, zoals een universitaire promotie, beginnen met wat onder protestanten bekend is als het Votum (“Onze hulp…”). Aan het eind volgt nog een lofprijzing, ontleend aan Psalm 113.