Er zijn nogal wat kritische kanttekeningen te plaatsen bij het recente voorstel van het kabinet om, parallel aan de euthanasiewet, hulp bij zelfdoding in bepaalde gevallen wettelijk mogelijk te maken. Van christelijke zijde gebeurt dat ook volop. Marinus van den Berg - pastor, priester - kiest in zijn nadenken hierover allereerst de persoonlijke invalshoek: het perspectief van de ouderen in kwestie. Ook gaat hij de verwarrende gevoelens omtrent dood niet uit de weg. “Ik luister, kijk en leer om het persoonlijke niet te veralgemeniseren. Het persoonlijke laat zich niet in wetten vangen.”