‘Als ik de liefde niet had… klonk alles wat ik zei volkomen inhoudsloos… zou ik voor niemand iets betekenen, hoezeer ik me ook inspande… waren al mijn kennis en talenten waardeloos.” Het zijn fragmenten uit het dertiende hoofdstuk van de eerste brief die de apostel Paulus schrijft aan de jonge christelijke gemeente in Korinte, die hij een aantal jaren eerder gesticht heeft.