De dominicanen bestaan in 2016 achthonderd jaar. Hun doel: ‘lust wekken voor het geloof’, de waarheid verkondigen en dwaalleren weerleggen. Dat een dergelijke intentie tot excessen kan leiden - dominicanen waren betrokken bij inquisitie en heksenvervolging - hoeft niet verhuld te worden. Maar evenmin dat van een dergelijk 'DNA-profiel' een actuele kracht uitgaat: dominicanen zitten ‘op de huid van de tijd’. En God is daar dichterbij dan wij bij onszelf zijn, zegt Erik Borgman. Deze kerstboodschap bepaalt hun theologie.