In zijn artikel over de onlangs heiligverklaarde Titus Brandsma stelt Remco van Mulligen dat Christopher Lamb, Romeins correspondent van het Britse jezuïetenblad The Tablet, helemaal gelijk had toen hij onlangs de Nederlandse karmeliet geschikt achtte als beschermer van de katholieke journalistiek tegen rechtsextremistische sympathieën.