Daarvoor gebruik ik voornamelijk J.W. Bezemer Een geschiedenis van Rusland Van Rurik naar Brezjnev (3e dr. 1988) en Timothy Garton Ash Homelands. A Personal  History of Europe  (2023). J.W. Bezemer was van 1957 tot 1986 hoogleraar in de Russische geschiedenis en Ruslandkunde aan de UVA. Timothy Garton Ash is professor European Sudies aan de University van of Oxford.