De Remonstrantse broederschap tracht de taal van vandaag te spreken. Het meest vrijzinnige kerkgenootschap van Nederland trok vorig jaar november de aandacht met reclameposters over 'Mijn God...' op NS-stations. Maar de remonstranten lonken te gretig naar de moderne cultuur, vindt René Grotenhuis. De christelijke boodschap is geen comfortabel verhaal dat zich via populaire slogans laat slijten. Die boodschap vraagt namelijk van ons dat wij het lijden van de wereld in de ogen zien.