D66 en ChristenUnie verschillen op veel wezenlijke gebieden niet van elkaar. Beide partijen staan voor een sociaal beleid en grote nadruk op duurzaamheid. Toch stonden ze de afgelopen weken lijnrecht tegenover elkaar vanwege een bepaald onderwerp: een mogelijke nieuwe wet ‘voltooid leven’. Het onderwerp zal de komende tijd een cruciale rol gaan spelen in het politieke debat. Het laat weinig mensen onverschillig. Het gesprek is buitengewoon gepolariseerd en daarmee exemplarisch voor zoveel politieke gesprekken op het moment, die juist gekenmerkt worden door een gebrek aan onderling gesprek.