Is het zorgelijk gesteld met het mensdom, zoals René Grotenhuis laatst stelde in zijn column De ‘vernegering’ van de mens. Of is al die aandacht voor het zorgwekkende óók een vertekening van de werkelijkheid door de selectieve, sensatiebeluste media(consumenten)? Lisette Thooft is gefascineerd door iets anders. We worden overheerst door het inperkende denken in delen in plaats van door het creatieve denken in gehelen. Maar er is hoop: het beste moet nog komen.