Nu het land kampt met diverse crises (corona, klimaat, energie, vluchtelingenopvang) vindt driekwart van de mensen dat de kerk een actieve rol moet spelen in de samenleving. Dat blijkt uit onderzoek dat bureau Citisens in opdracht van de Actie Kerkbalans uitvoerde onder bijna 4.500 kerkleden.

Van de kerkleden wil 88 procent dat de kerk iets doet tegen eenzaamheid, 75 procent vindt vluchtelingen een belangrijke prioriteit en 68 procent wil kerkelijke inzet voor slachtoffers van armoede en de energiecrisis. Als het gaat om de coronacrisis (13 procent) en de stikstofcrisis (5 procent), vinden de meeste mensen juist dat dit geen aandachtspunt is voor de kerken. Overigens geven de deelnemers aan het onderzoek aan dat ze de voorkeur geven aan familie en vrienden om op terug te vallen. De kerk komt op de derde plek.

Het nieuwe rapport is vandaag in Den Haag gepresenteerd. In 2021 en 2022 presenteerde Kerkbalans ook al een vergelijkbaar onderzoek, waarbij telkens een specifieke focus legt. Vijf vragen stonden centraal: wat willen mensen geven aan de kerk, wat waarderen mensen aan de kerk, hoe zien ze de toekomst, welke rol zien ze voor de kerk in crisistijd en in hoeverre zijn ze bekend met de Kerkbalans?

Vier op de vijf kerkleden geeft aan de kerk, en een op de drie is actief als vrijwilliger. Mensen doen dit meestal uit betrokkenheid bij de kerk en omdat ze zien dat de kerken het moeilijk hebben. Daarnaast zegt een deel tijd een geld te geven aan de kerk, “omdat God dit van ons vraagt”.

Mensen waarderen de kerk op dit moment als “een plek waar mensen er voor elkaar zijn” en “het geloof delen met anderen”. Ze hopen dat dit ook in de toekomst zo blijft. Er voor elkaar zijn heeft dit jaar de nadruk, in tegenstelling tot vorig jaar, toen het onderzoek juist liet zien dat mensen de kerk zien als een belangrijke plek om te leren, groeien en bezinnen.

De enquête voor dit onderzoek is vooral ingevuld door katholieken (50 procent) en protestanten (49 procent). Leden van de Oud-Katholieke Kerk (0 procent) en de Evangelische Broedergemeente (1 procent), de twee andere kerken die meedoen aan de Kerkbalans, zijn niet of nauwelijks vertegenwoordigd.

In 2022 en 2021 was het onderzoek van de Actie Kerkbalans vooral gericht op de gevolgen van de coronapandemie. Zo bleek vorig jaar dat de meeste kerkgangers het als een gemis ervoeren dat ze geen vieringen konden bezoeken. Een jaar eerder misten mensen vooral het samen zingen.

INFORMATIE