Terug naar normaal?

Neem het me niet al te kwalijk
ik betrapte me vandaag
op de gedachte
ik schrok er zelf ook van
dat het me steeds meer bevalt
die complete doorbreking
van alles wat we
als vanzelfsprekend
en heel gewoon vonden
waarvan we vinden
recht op te hebben