Na een geschiedenis in vogelvlucht van de lgbti+-community door de eeuwen heen staan in dit boek de levensverhalen centraal van vijf zogenoemde ‘contrair sexualen’: de negentiende-eeuwse term voor o.a. 'menschen met het lichaam van een man en de ziel van eene vrouw' of andersom en voor ‘gevallen van homosexualiteit'. De verklaringen van de arts, marineofficier, joodse schriftgeleerde, Zwitser die predikant-in-opleiding was en spiritistische onderwijzer van hun liefde voor mannen en de rol die God daarin speelt, blijken even verschillend als hun seksuele ervaringen. Over Gods oordeel zijn ze het echter eens: ze weten zeker dat ze in Zijn ogen geen zondaar zijn.