Hedendaagse opiniemakers wrijven het ons graag in: de mens is niet meer dan een duistere verzameling aanvechtingen en lusten onder een dun laagje beschaving. Maar is daarmee alles gezegd? Hoe komt het dat mensen in staat zijn tot die constatering? Wat veronderstelt die zelfkritiek? De Summerschool 2016 van de Stichting Thomas More gaat op zoek naar een ruimer mensbeeld aan de hand van Thomas van Aquino, een van de grootste denkers aller tijden. Het werk van deze middeleeuwer blijkt verrassend tijdloos. Hier vast een voorproefje door Thomaskenner Rudi te Velde.