Een weekendje van de Raad van Kerken. Annemarie Scheerboom overdacht samen met jongeren van verschillende christelijke stromingen de thema’s gerechtigheid en vrede. In haar vorige column had ze het initiatief nog enthousiast beschreven: eindelijk eens wat eenheid onder al die verschillende stromingen. Vol goede moed ging ze op pad. Maar al snel viel ze van haar roze wolk.