'Zangen van zoeken en zien' is een nieuwe oecumenische liedbundel met liturgische liederen. De bundel bevat ruim 750 liederen met een open, verbindend en vernieuwend karakter. De liederen zijn geschikt voor samenzang, cantor, zanggroep of koor. De liedbundel is vooral bedoeld voor (oecumenische) basisgroepen, ekklesia’s, parochies, kloosters en gemeenten die zich daarmee verwant voelen.