Eid al-Adha viert het offer van Ibrahim, in de christelijke traditie bekend als Abraham. De aartsvader kreeg van God de opdracht zijn zoon te offeren. Op het laatste moment, toen Ibrahim al klaar stond deze gruweldaad te verrichten, greep God in en kon hij in plaats daarvan een lam slachten. De verhalen in islam en christendom komen grotendeels overeen. Moslims gedenken dit verhaal met het Offerfeest.