Aan het begin van de Veertigdagentijd biedt theologe Marga Haas in veertig stappen toegang tot het werk van de middeleeuwse mysticus Meester Eckhart. Zo helpt zij de lezer Eckharts wereld van “onthechten van alle geschapenheid” en “geboren worden in het ene goede” te ontdekken. Daartoe biedt Haas steeds een Eckhart-citaat aan om overdag te ‘herkauwen’, gevolgd door een korte meditatie voor de avond. Twee voorbeelden - dag 4 en 6 - uit het boek ‘God en ik, wij zijn één’.