Het besluit om op kerstavond en in de kerstnacht geen publieke vieringen te laten plaatsvinden nemen de bisschoppen met pijn in het hart”, schrijft de bisschoppenconferentie. Zij geven aan dat de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht doorgaans door veel mensen worden bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.

Tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur mogen er in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden. De dagmissen en andere vieringen met Kerstmis op 25 en 26 december kunnen wel publiek worden gevierd.

Geestelijk voedsel

In november was er hoop dat Kerstmis met meer dan 30 mensen gevierd kon worden, maar die hoop is nu vervlogen. De bisschoppen zien zich met het oog op de volksgezondheid genoodzaakt het aantal aanwezigen bij een viering beperkt te houden tot maximaal 30, exclusief bedienaren, medewerkers en zangers.

Tijdens de vieringen gelden alle maatregelen en beperkingen die al eerder zijn vastgelegd in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Buiten kerstavond, waarin er in het geheel geen publieke vieringen zullen zijn, blijven de vieringen dus publiek toegankelijk. De bisschoppen beschouwen dit als essentieel, schrijven zij: “Eredienst en de sacramenten bieden mensen geestelijk voedsel ter ondersteuning van het persoonlijk geloofsleven dat kracht, hoop en moed geeft, juist ook in deze moeilijke tijd.”

Geen bezoek aan de kerststal

Verder wijzen de bisschoppen er op dat de kerken geen groepen mogen ontvangen die bijvoorbeeld de kerststal komen bekijken. Speciale kerstactiviteiten voor groepen in en buiten de kerk zijn niet toegestaan. Activiteiten buiten waarvoor de lokale overheid expliciet toestemming heeft gegeven, vallen niet onder deze beperking.

Eredienst en de sacramenten bieden mensen geestelijk voedsel ter ondersteuning van het persoonlijk geloofsleven dat kracht, hoop en moed geeft, juist ook in deze moeilijke tijd

bisschoppenconferentie

Het blijft wel mogelijk dat parochies de kerk openstellen om mensen de gelegenheid te bieden individueel de kerk te bezoeken voor een moment van gebed of om een kaars op te steken. Ook kan de op een aantal plaatsen bestaande traditie om op Oudjaarsavond om 24.00 uur de kerkklokken te luiden, voort worden gezet om de onderlinge verbondenheid met de gelovigen in de samenleving te onderstrepen.

Kerstavond online

De vieringen op kerstavond en in de kerstnacht zijn niet publiek toegankelijk, maar zullen wel plaatsvinden en door vele parochies worden uitgezonden. Op NPO2 via KRO-NCRB is om 23.30 uur de nachtmis live te volgen. Ook andere vieringen zijn via live stream of televisie mee te vieren.

Speciaal voor de feestdagen hebben de bisschoppen de website vierkerstmis.nl opgericht. Via die site kunnen gelovigen onder meer de eigen parochie vinden op internet en zien wat de mogelijkheden zijn om thuis Kerstmis mee te vieren.

De bisschoppen roepen op: “Zijn alle plekken al gereserveerd, vier dan Kerstmis thuis, via de live stream van uw parochie, of voor televisie bij KRO-NCRV op NPO2. Kerstmis is te belangrijk om het niet te vieren.”