Steeds minder katholieken kiezen voor een kerkelijke uitvaart, zo blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Kaski. In plaats daarvan geven ze de uitvaart vorm met hulp van een ritueelbegeleider. Die kan een ceremonie op maat bieden, die volledig in het teken staat van de overledene. Dat sluit beter aan bij persoonlijke wensen, dan de uitvaartliturgie van de Rooms-Katholieke Kerk. In die liturgie liggen veel zaken – formuleringen, gebeden, gezangen – al vast en ligt de nadruk op het eren van God.