Als kerken zich met het milieu inlaten, krijgt dat snel iets naïefs. 'Laten we toch lief zijn voor de aarde’. Erik Borgman staat stil bij de milieu-encycliek van paus Franciscus. Hij beschouwt die tekst niet als een naïeve oproep, maar als een oproep om radicaal anders te kijken naar de werkelijkheid. Een groot masterplan alleen, gaat ons niet redden. Vanuit christelijk perspectief draait het om een andere verhouding tot de dingen, namelijk een verhouding waarin alles en iedereen de ruimte krijgt om op eigen wijze en naar eigen inzicht bij te dragen aan het goede leven.