In de VOLZIN podcast Groetjes uit Shambhala ontrafelen hoogleraar Paul van der Velde en theoloog Jonas Slaats - met een kritische blik en een gezonde dosis humor - verschillende vormen van hedendaagse spiritualiteit en esoterie. In deze aflevering is Abdulwahid Van Bommel te gast voor een boeiend gesprek over Rumi’s spiritualiteit en waarom die vandaag zoveel mensen aanspreekt.

Beluister het gesprek

Hoewel Jelaluddin Rumi in de 13de eeuw leefde is hij vandaag één van de best verkopende poëten. Op Facebook en Instagram krijg je geregeld wel eens wat spirituele onliners uit zijn gedichten te lezen. Om na te gaan waarom Rumi’s poëzie en persoonlijkheid vandaag zo populair zijn, ging Jonas op bezoek bij Abdulwahid Van Bommel, die de zes delen van Rumi’s Masnavi naar het Nederlands vertaalde.

Van Bommel verdiepte zich vele jaren in de islamitische mystiek en wanneer hij zijn inzichten deelt, doet hij dat eigenlijk ook op een wat Masnavi-achtige wijze. Stel je hem een vraag, dan waaiert zijn antwoord uit via anekdotes, gedichten en zijdelingse gedachten, maar telkens opnieuw cirkelt het uiteindelijk weer terug naar de kern van de zaak. Zo werd het gesprek niet alleen een uitwisseling over Rumi’s spiritualiteit maar meteen ook een spiritueel gesprek op zich. Een ‘sohbet’ wordt dat in het Turks genoemd.

Abdulwahid van Bommel
Abdulwahid van Bommel

In deze sohbet spraken we dan ook uitvoerig over Rumi’s leven en betekenis, over de manier waarop dat soms ‘ontislamiseerd’ wordt, over de wijze waarop populaire vertalingen van Rumi’s poëzie soms sterke gelijkenissen vertonen met Rumi’s eigen aanpak, over de nood om mystiek te ‘democratiseren’ en over de wijze waarop Winnie De Poeh de leer van Rumi goed begrepen had.