Dat milieubeheer meer is dan een linkse hobby of een kwestie van wel of geen kikkers in de sloot is onderhand wel duidelijk. Het nemen van concrete maatregelen, hoe urgent ook, blijft evenwel een moeizame zaak, juist omdat het vraagstuk zo mondiaal en complex is.  De klimaattop van 30 november tot en met 11 december 2015  in Parijs is daarom van groot belang.