Ik wil jullie uitnodigen om met mij mee te varen naar een andere, mythische vrijplaats. Ik ben van kinds af aan grootgebracht met de praktiserende tak van de mystieke Islam, het soefisme, en sinds een jaar of twintig heb ik mijzelf aangeleerd om dat te verweven met mijn sociologische achtergrond. Het leidt tot een sociologie die zich lyrisch wil uitdrukken. Ik praktiseer deze benadering bewust, vanuit de overtuiging dat hieraan in de samenleving een groot tekort is. Terwijl het ons, juist in deze tijden van transformatie, van groot nut kan zijn.