Vandaag, 1 maart, Aswoensdag, gaan we de Vasten- of Veertigdagentijd in. Veel mensen geven aan die tijd een bijzondere invulling. Ze láten iets wat ze gewoonlijk wel doen (tv-kijken, koekje bij de koffie) of doen iets wat ze gewoonlijk niet of minder doen (iets uit een speciaal boekje lezen of elke dag een kaartje op de bus naar iemand die het moeilijk heeft). Als je zelf zo de Vastentijd invult, zorg dan dat je iets kiest dat je volhoudt, zegt Marga Haas. Zorg ook in de Veertigdagentijd voor reserveolie.