De voorschriften van het slachten binnen het jodendom en de islam houden onder andere in dat het dier volledig gezond moet zijn als het geslacht wordt. Maar de meest voorkomende methodes van verdoving verwonden het dier. Bijvoorbeeld het schietmasker, wat bij runderen en schapen wordt gebruikt, schiet op hoge snelheid een slagpin door het voorhoofd de hersenen in, waardoor het dier verdoofd raakt. Een dier dat op die manier verdoofd is, is verwond, en het vlees van dit dier is dus niet halal of koosjer, en mag niet gegeten worden door joden of moslims.

Omkeerbare Verdoving

Het cruciale punt is dat de uitspraak van het Hof spreekt over omkeerbare verdoving. De omkeerbaarheid van een verdoving is een vaak terugkomend punt in discussies omtrent rituele slacht - zo betoogde de Muslim World League dat verdoven door een elektrische schok wel degelijk halal kan zijn, mits de schok niet sterk genoeg is om het dier te verwonden of te doden. Veel andere groeperingen zijn het hier niet mee eens. Joodse en islamitische inwoners van Wallonië zullen echter hun koosjer of halal vlees moeten importeren, of slachten met omkeerbare verdoving.

Religieuze Vrijheid

In september zei advocaat-generaal van het Europese Hof Gerard Hogan nog dat het Vlaamse verbod op rituele slacht in strijd was met Europese wetgeving omtrent dierenwelzijn, die specifieke uitzonderingen maakt voor religieuze riten en culturele tradities. De uitspraak van het Hof is daarom verrassend. Tenslotte verzekert Artikel 10 van de Grondrechten van de Europese Unie iedereen het recht op “vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst,” inclusief “de praktische toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften.” Toch heeft het Hof geconcludeerd dat lidstaten verdoving mogen verplichten.

Klap voor het joodse leven

De president van het European Jewish Congress, Moshe Kantor, noemde in een reactie de uitspraak een “zware klap voor het joodse leven in Europa.” Hij voegde toe dat de uitspraak “in feite aan joden duidelijk maakt dat onze gebruiken niet meer welkom zijn.” Hij maakte duidelijk niet van plan te zijn zich bij de uitspraak neer te leggen.