Lange tijd liep Eric Corsius in een grote boog om de kunstperiode van de romantiek heen - sentimenteel gedoe! Maar hij kwam tot inkeer. De romantiek behelst meer dan slapeloze jonge mannen die bij volle maan wegkwijnen onder het raam van een onbereikbare geliefde. Ook gaat het over “de mens die staat voor de afgrond van het eigen bestaan. ” Bij een recent bezoek aan Wenen werd Eric getroffen door de schilderkunst van Anton Romako. Een regelrechte ontdekking.