Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht in opdracht van de gemeente Rotterdam samen met vijf grote levensbeschouwelijke organisaties (Stichting Mara, SPIOR, SKIN-Rotterdam, Samen 010, Convent van kerken Rotterdam) de aard, omvang en activiteiten van 176 lbo’s in Rotterdam, en bracht hun waarde voor de samenleving in kaart.

Waarde in geld

Gemiddeld besteden vrijwilligers per lbo circa 27.000 uur per jaar aan sociaal-maatschappelijke activiteiten. De financiële waarde van deze inzet van vrijwilligers is niet hard te bepalen. Met twee verschillende berekeningswijzen is in het onderzoek wel een theoretische waarde bepaald die oploopt tot respectievelijk 220 miljoen en 365 miljoen euro.

Het onderzoek laat verder zien dat er nog kansen liggen in de samenwerking van lbo’s met scholen, wijkteams/buurtteams, maatschappelijk werk en gemeente. De samenwerking is veelal incidenteel of betreft een verwijsfunctie: structurele samenwerking komt veel minder voor. Terwijl lbo’s door hun laagdrempeligheid van grote waarde kunnen zijn voor (in)formele aanbieders van ondersteuning.

Aanbeveling

Een centrale aanbeveling is dan ook om verder in gesprek te gaan over samenwerking tussen lbo’s en (in)formele zorg- en welzijnsaanbieders in de stad. Een belangrijke rol ligt hierin voor de gemeente Rotterdam. Zij kunnen het gesprek tussen levensbeschouwelijke en niet-levensbeschouwelijke organisaties faciliteren, door goede en wederzijds vertrouwde intermediairs te zoeken en te ondersteunen, en door lbo’s als vanzelfsprekende partij mee te nemen in gesprekken over opgaven voor de stad.

De uitgebreide rapportage is te downloaden via de website van Verwey-Jonker Instituut.