Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht in opdracht van de gemeente Rotterdam samen met vijf grote levensbeschouwelijke organisaties (Stichting Mara, SPIOR, SKIN-Rotterdam, Samen 010, Convent van kerken Rotterdam) de aard, omvang en activiteiten van 176 lbo’s in Rotterdam, en bracht hun waarde voor de samenleving in kaart.