In de serie ‘samen lokaal’ presenteert de Bezieling plaatselijke initiatieven. In Amersfoort is er op de derde zondag van de maand een Ruimteviering. Al meer dan dertig jaar vinden deze maandelijkse vieringen  (in de maanden september tot mei) plaats in de middeleeuwse st. Aegtenkapel. Ze zijn eigentijds en uniek in het land, want naast woorden en gezang, bidden en brood breken, zoeken de deelnemers ook naar vormen van beweging met elkaar, die de kracht van de woorden op een eigen manier kunnen onderstrepen.