In het novembernummer van VOLZIN magazine vindt u weer vele verdiepende en inspirerende verhalen rond de thema's religie, zingeving en samenleving. Onze abonnees ontvangen het magazine thuis of kunnen het magazine online lezen.