Het coronavirus is een splijtzwam die me bang maakt, zegt Liesbeth Gijsbers. Op de Bezieling werd de polarisering zichtbaar via de column over corona van Lisette Thooft. Waar de een de ander schaapachtige volgzaamheid verwijt, acht de ander het standpunt van de een waanzinnig. Moeten we het bij deze patstelling laten? Of moeten we keer op keer opnieuw beginnen met de poging elkaar te bereiken? Liesbeth Gijsbers pleit voor een niet aflatende oefening in verbindende communicatie.