De ophef begon bij Susanne Blomsteel, moeder van Pippi, een kind met downsyndroom. Noordhoff nam contact met haar op, omdat de uitgever graag een foto van haar wilde gebruiken in het betreffende biologieboek voor havo 5. Blomsteel wilde eerst inzage in de tekst voor ze toestemming zou geven.