Erik Borgman vraagt in zijn nieuwste boek 'Alle dingen nieuw: een theologische visie voor de 21ste eeuw' nogal wat van zijn lezers. “Ik vraag mijn lezers willens en wetens om zich met mij in de schijnbare ordeloosheid te begeven om te zien welke orde omhoogkomt.” Godsdienstfilosoof Johan Goud bespreekt het boek met bewondering, maar ook met kritische kanttekeningen.