In de rubriek ‘Mijn boek’ interviewt Cees Veltman elke maand een hedendaagse zinzoeker over haar of zijn favoriete boek. Voor theoloog Theo Witvliet ‘Ik en jij’ van de joodse dialogische denker Martin Buber, een van de grootste filosofen van de afgelopen eeuw, die Jezus als zijn “grote broer” zag. Onlangs verscheen Witvliets nieuwste boek ‘Kwaliteit van leven’ over het werk van Buber, die in 1965 overleed. Witvliet is emeritus hoogleraar van de Universiteit van Amsterdam voor de Geschiedenis van het christendom in de moderne tijd.