SCHRAPPEN: ZIN

Als docent levensbeschouwelijke vorming vraag ik leerlingen aan het begin van een nieuw schooljaar altijd: wat is voor jou nou eigenlijk de zin van het leven? En geloof het of niet: ik krijg steeds vaker oprecht verbaasde gezichten en vragende ogen te zien. Wat bedoelt u precies? Alsof ze niet meer weten wat er wordt bedoeld met het woordje zin. Het woord betekenis vinden ze veel duidelijker. Daar kunnen ze wel wat mee. Maar zin… Ja, zin in een vrije dag hebben ze altijd, maar de zin van het leven?