Naast boosheid en polarisatie is de roep om vertrouwen en verbinding een belangrijk thema in deze verkiezingstijd en in het maatschappelijk debat. Denk aan 'het touwtje van Terlouw'. "Mensen bijeen brengen, solidariteit scheppen, maar ook: een normatief appèl doen, onrecht aan de kaak stellen. Dat zijn belangrijke maatschappelijke functies die nog altijd aan religie worden toegekend", constateert godsdienstsocioloog en onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau Joep de Hart. Eind 2016 hield hij over deze thema's de  Kerk en Wereldlezing, die hier als longread wordt aangeboden.