Bij het bezoek van paus Johannes Paulus II aan Nederland, mei 1985, probeerden de Nederlandse bisschoppen angstvallig alle kritische geluiden buiten de deur te houden. In reactie daarop organiseerden enkele tientallen katholieke organisaties een manifestatie op het Malieveld in de Haag om zo ‘het andere gezicht van de kerk’ te tonen. De beweging zou tot 2003 blijven bestaan. Dertig jaar na die eerste manifestatie op 8 mei 1985 verscheen dit voorjaar een geschiedenis van de Acht Mei Beweging. “Een monument”, aldus Lodewijk Winkeler.