Alles verandert, want alles stroomt. In de spiritualiteit is dat inzicht wel doorgedrongen. Niettemin: verandering blijft lastig. We willen graag houden wat we hebben en we hechten aan wie we denken te zijn. Levenskunst gaat over meebewegen met de stroom. Daarvoor moet je wel feeling krijgen voor al dat bewegelijke. Lichaamsbewustzijn is daarvoor een goede leerschool, aldus de tip van Lisette Thooft.